07737684660 : با ما تماس بگیرید

مزایای ورمی کمپوست

  •       سبک و فاقد هرگونه بو
  •       عاری از تخم علف های هرز
  •       حاوی میکرو ارگانیسم هوازی سفید مانند ازت و باکتریها
  •       بالابودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی
  •        دارابودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز
  •        دارابودن مواد محرکه  رشد گیاهی نظیر هورمون ها
  •        قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
  •        فرآوری سریع تر از سایر کمپوست ها
  •        عاری از باکتری های غیرهوازی، قارچ ها و میکروارگانیسم هایپاتوژن
  •        قابل مصرف در پرورش کلیه محصولات کشاورزی