07737684660 : با ما تماس بگیرید

گالری تصاویر

استخر آب با ظرفيت 140 متر مكعب

برداشت محصول با كيفيت بالا

تخليه خوراك در بستر

انتقال خوراك از آسياب به بستر ها

آسياب خوراك به منظور يكنواخت كردن آن

بستر آماده شده بدون استفاده از آسياب

نهال ليمو ترش

بستر آماده تزريق ورمي

جمع آوري ضايعات پس از برداشت محصول