07737684660 : با ما تماس بگیرید

مقالات

ورمی کمپوست چیست؟

 ورمی کمپوست نوعی کود هوموسی بسیار غنی شده است که حاصل فعالیت کرمی با نام ایزینیا فتیدا است . در نتیجه ی فعالیت کرم ایزینیا فتیدا بر روی مواد آلی موجود در طبیعت یکی از غنی ترین کود های ارگانیک با عنوان ورمی کمپوست حاصل می شود 

ورمي كمپوست يا طلاي سياه

با رشد روزافزون جمعيت، افزايش سطح رفاه و تنوع كمي و كيفي در مصرف مواد غذايي، توسعه صنايع تبديلي و رشد پديده شهرنشيني، دفع زباله و مواد زايد آلي به يك مشكل به ويژه در شهرهاي بزرگ تبديل شده است. امروزه فرآوري مواد زايد آلي به سه روش سوزاندن، دفن در محل هاي خاص و بازيافت يا استفاده مجدد انجام مي پذيرد. روش بازيافت علاوه بر اينكه در حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي موثر است مي تواند مواد زايد را به…