اخبار

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار

سموم شیمیایی در مقابل ارگانیک

commentبدون دیدگاه
سموم شیمیایی در مقابل ارگانیک افزایش کیفیت خاک از روش‌های مختلف مخصوصاً افزایش میزان مواد آلی، مصرف ورمی کمپوست وکودهای زیستی، منع سوزاندن بقایای گیاهی، اعطای اصولی و علمی یارانه به نهاده کود از جمله مواردی است که می‌تواند کیفیت…

ورمی کمپوست و کمبود آب

commentبدون دیدگاه
بهره گیری از ورمی کمپوست، راهکاری برای مقابله با کمبود آب خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک با استفاده از ورمی کمپوست اصلاح می‌شود. سلیمانی با اشاره به وجود ویتامین در وِرمی‌کمپوست ادامه داد: بهتر است بدانیم که مواد محرکه…

انجمن ارگانیک ایران

commentبدون دیدگاه
انجمن ارگانیک ایران با اهداف استانداردسازی محصولات کشاورزی در جهت افزایش سلامت غذایی، افزایش بهره وری با استفاده از شرایط بالقوه موجود در کشور برای تولید برخی از محصولات ارگانیک، پایداری در تولید، عرضه و تجارت، زمینه سازی جهت صدور گواهی ملی و…
فهرست