درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

درباره زیست نگاه پردیس جم

شركت زيست نگاه پرديس جم  در تاريخ 27 خرداد  سال 1392 همزمان با روز جهاد كشاورزي آغاز به كار كرد . هدف تعريف شده براي اين شركت توليد محصولات ارگانيك  است
توليد كود ارگانيك ورمي كمپوست نه تنها سلامتي را به محصولات غذايي وكشاورزي بازميگرداند بلكه هديه اي به محيط زيست خواهد بود اين خدمت شامل جلوگيري از تخريب بافت خاك و شوري آن به جهت استفاده از كودهاي شيميايي خواهد بود .تاثير به سزايي كه در صرفه جويي از آب پس از استفاده از كود ورمي كمپوست مشاهده شده نيز خدمتي ديگر به محيط زيست است
از ابتداي امر و در مشي شركت  كيفيت برتر هدف گذاري شد و خوشبختانه با آناليزهاي انجام شده به اين مهم دست يافتيم  آميخته اي از مباني علمي و تجربي سبب شد تا به مدد نيروهاي متخصص و مشاوران خبره در اين راه به نتيجه برسيم و صد البته افق پيش رو توليدات جديد و نوآوري هايي خواهد بود تا اين جايگاه برتر را حفظ نمايد
در اين راه از نظرات كارشناسان و متخصصين اهل فن  هرگز غافل نخواهيم شد مارا در اين مسير همراهي كنيد

 

فهرست